Skip to content

BENEDIKTINCI - SAMOSTAN ĆOKOVAC

Naslovna Zajednica Zajednički život
Zajednički život PDF Ispis E-mail

Benediktovo pravilo napisano je za cenobite, za one koji žive u zajednici. Zajednički način života je i najprihvatljiviji većini ljudi. Razni oblici ovakvog života u Crkvi imaju svoj uzor u prvoj kršćanskoj jeruzalemskoj zajednici, gdje im sve bijaše zajedničko, bijahu jedno srce i jedna duša.

Zajedništvo je u Benediktovu pravilu jako istaknuto i pod snažnim Augustinovim utjecajem koji kao preduvjet zajedništvu stavlja ljubav. Vertikalni odnosi (slušanje, Djelo Božje, poslušnost opatu…) i horizontalni odnosi (međusobna poslušnost braće, poštivanje starijih, ljubav prema mlađima, pretjecanje u poštovanju…) susreću se i usklađuju u Pravilu.

Iz 72. poglavlja Pravila – O dobroj revnosti koju monasi moraju imati – iščitavamo kako put monaha cenobita nužno vodi kroz zajedništvo, kroz bratsku ljubav. Svatko je potreban bratske pomoći, u samostanu ne žive samodostatni junaci. U krizama jednih, Bog drugima daje da budu njegova pružena ruka, kako bi osnaženi i sami znali i mogli pomagati i tako se ostvarivati u zajednici onih koji ljube i koji su ljubljeni.

Poslušnost je evanđeoski način življenja te ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Ona je i najjednostavniji odgovor na ljubav, ona je naše da Bogu. Po njoj monah ostvaruje, pokazuje živom, vjeru i ljubav u svakodnevnici.

Monah živi svoju poslušnost u odnosu prema opatu, u čijoj zapovijedi prepoznaje volju Božju, ali i u odnosu sa svakim bratom. Opat je u zajednici vidljiva Kristova prisutnost, stoga je poslušan Ocu i vodi braću da i oni Bogu prikazuju i međusobno izmjenjuju veliki dar poslušnosti. Opat iskreno vjeruje da se Krist stvarno služi njime čineći ga sredstvom svoje milosti.

Međusobna poslušnost braće temelj je zajedništvu i iskrenoj bratskoj ljubavi, a svakog pojedinog monaha uči predanju.

Završni redak 72. poglavlja govori: "Ama baš ništa nek ne pretpostavljaju Kristu, koji nek nas sve zajedno dovede u vječni život." I eshatološka želja spasenja izražena je u množini, sve zajedno, kao predokus nebeskog zajedništva kojemu je ovdje na zemlji monaški život jedna od slika.

Danas u našoj zajednici živi šest monaha koji su po svom zvanju, koje Gospodin daruje, pozvani na svagdanju zajedničku i osobnu molitvu i također na svakodnevni ručni i intelektualni rad. Kroz te dvije dimenzije, molitve i rada oni, kao i svi kršćani, nasljeduju Isusa Krista koji je živeći među nama molio i radio.