Skip to content

BENEDIKTINCI - SAMOSTAN ĆOKOVAC

Naslovna Oblati Oblatski statut
Oblatski statut PDF Ispis E-mail

ZNAČENJE OBLATA

1. Oblat je kršćanin, svjetovnjak ili svećenik, koji u Pravilu sv. Benedikta i životu jedne određene monaške zajednice nalazi evanđeoski poticaj da Boga traži i u svemu slavi.

2. Duhovnom povezanošću i međusobnim pomaganjem benediktinski oblat i njegova monaška zajednica očituju i produbljuju zajedništvo u Kristu i njegovoj Crkvi.

DUHOVNOST

3. Oblat, što znači prineseni, prinosi svoj život Bogu po darivanju bližnjima. Svoje oblatsko prinošenje sjedinjuje s Kristovom žrtvom i blaguje na Njegovoj euharistijskoj gozbi.

4. Zajedno s drugim krštenicima oblat živi Kristovo pashalno otajstvo, a zajedno s monasima ostvaruje ga obraćeničkim životom umiranja grijehu i življenja Kristu.

5. Nadahnut Duhom Svetim i potaknut monaškim zavjetom stalnosti u svojoj zajednici, oblat slavi Boga najprije u svojoj obitelji. Pozvan je da daje vlastiti doprinos u svojoj kršćanskoj zajednici (župi, biskupiji) i u svojim građanskim dužnostima (posao, politika, sindikati, volontarijat…).

6. U svomu duhovnom životu oblat stavlja u središte liturgijsku molitvu. Svaki dan moli barem jednu molitvu Časoslova, dajući prvenstvo Jutarnjoj i Večernjoj.

7. U skladu s monaškom predajom, oblat će osobito njegovati božansko čitanje, lectio divina, kao životno čitanje Riječi Božje.

8. Životno slušanje božanske  Riječi oblat će ostvarivati predanim radom u poslu kojim se bavi, "da se u svemu slavi Bog".

9. Oblat će s monaškom zajednicom biti stvarno povezan. U okviru svojih mogućnosti,  sudjelovat će s monasima u liturgijskim slavljima i drugim važnijim događanjima. Bit će povezan s ostalim oblatima i sudjelovat će u zajedničkim duhovnim obnovama.

OBLACIJA

10. Oblacija je čin, odobren od Crkve, kojim se kršćanin prinosi Bogu, obvezujući se na trajno obnavljanje krsnoga posvećenja prema benediktinskoj duhovnosti, u stvarnoj povezanosti s određenom monaškom zajednicom.

11. Postulant, upoznat sa zahtjevima oblatske službe, upućuje poglavaru zajednice zamolbu da stupi u oblatsku pripravu. Ako mu je želja prihvaćena, započinje svoj oblatski novicijat, tijekom kojega će proučavati osobito Benediktovo Pravilo i monašku duhovnost.

12. Po završetku novicijata, koji redovito traje godinu dana, slijedi oblacija prema odobrenom obredu. Ime se oblata upisuje u oblatski imenik, a povelja oblacije pohrani u samostanu.

13. Oblacija nije monaško posvećenje, ali ima obilježje trajnog obećanja Bogu. Ipak, po odluci oblata ili njegove monaške zajednice, oblatska služba može prestati.